ATTENTION

ENG | LAT | RUS


ATTENTION

Dear participants,

We wish to inform you that emergency status has been announced in Latvia until 14 April 2020. All public events, meetings, parades and protests with over 200 participants have been canceled and disallowed. Link to the official statement (in Latvian): https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu. Because of this, we, the organizers of TRUE RIGA HOCKEY CUP 2020 wish to announce the following changes.

A DECISION HAS BEEN MADE TO POSTPONE THE FOLLOWING TOURNAMENTS:

U12 AAA/U12 AA tournaments from 03.-05.04.2020 to 08.-10.05.2020.
U13/U15 tournaments from 10.-13.04.2020 to 15.-18.05.2020.

THE DATES FOR THE OTHER TOURNAMENTS CURRENTLY REMAIN UNCHANGED:

U11/U16 tournaments: 17.-19.04.2020.
U9/U10/U17 tournaments: 24.-26.04.2020.
U14 AAA/ U14 AA tournaments: 01.-03.05.2020.

We ask the participants to keep their patience and follow our upcoming announcements to deal with the situation more successfully. We will inform all the teams about our upcoming plans and solutions in regard to visas, hotels, airBaltic flights, fees and any other questions you may have.

Thank you in advance for your understanding!

We highly value your loyalty and desire to participate in the tournament!


ВНИМАНИЕ

Уважаемые  участники,

Информируем Вас, что правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. До 14 апреля будут ограничены массовые мероприятия. Официальное решение пока доступно только на латышском языке: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu. Учитывая вышеупомянутое, мы, организаторы турнира TRUE RIGA HOCKEY CUP 2020, информируем,  о следующих изменениях.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПЕРЕНЕСТИ ДАТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТУРНИРОВ:

U12 AAA / 12 AA турниры перенесены с 03.-05.04.2020 на 8.-10.05.2020.
U13/U15 турниры перенесены с 10.-13.04.2020 на 15.-18.05.2020.

ДАТЫ ОСТАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ:

U11/U16 турниры 17.-19.04.2020.
U9/U10/U17 турниры 24.-26.04.2020.
U14 AAA/ U14 AA турниры 01.-03.05.2020

Для наиболее успешного решения ситуации просим всех участников сохранять терпение и следить за нашими дальнейшими объявлениями.

Мы будем информировать все команды о дальнейшем плане действий и решениях по каждому вопросу, включая вопросы виз, гостиниц, рейсов airBaltic, оплату и многое другое.

Заранее благодарим за ваше понимание!

Мы ценим ваше доверие и рады вашему желанию принять участие в турнире!


UZMANĪBU

Cienījamie dalībnieki,

Informējam, ka Latvijā līdz 2020. gada 14. aprīlim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi virs 200 cilvēkiem. Links uz oficiālo lēmumu: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu. Ievērojot minēto, mēs, TRUE RIGA HOCKEY CUP 2020 turnīra organizatori, informējam par sekojošām izmaiņām.

TIKA PIEŅEMTS LĒMUMS PĀRCELT SEKOJOŠO TURNĪRU DATUMUS:

U12 AAA / 12 AA turnīri no 03.-05.04.2020 uz 8.-10.05.2020.
U13/U15 turnīri no 10.-13.04.2020 uz 15.-18.05.2020.

PĀRĒJO TURNĪRU DATUMI ŠOBRĪD PALIEK NEMAINĪGI:

U11/U16 turnīri 17.-19.04.2020.
U9/U10/U17 turnīri 24.-26.04.2020.
U14 AAA/U14 AA turnīri 01.-03.05.2020.

Sekmīgākai situācijas risināšanai lūdzam dalībniekus saglabāt pacietību un sekot mūsu turpmākajiem paziņojumiem. Visas komandas informēsim par turpmāko rīcības plānu un risinājumiem katrā jautājumā, tai skaitā vīzu, viesnīcu, airBaltic lidojumu, apmaksu u.c jautājumu saskaņošanu.

Paldies jau iepriekš par sapratni!

Augsti novērtējam Jūsu uzticību un vēlmi piedalīties turnīrā!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Accept Read more