ABOUT STRATEGIC PARTNERSHIP

ENG | LAT | RUS


EUROPE`S LARGEST YOUTH HOCKEY TOURNAMENT ANNOUNCES STRATEGIC PARTNERSHIP

For the 15th time RIGA HOCKEY CUP will take place in Riga – an international youth hockey tournament that brings together more than 270 teams from around the world, around 5000 participants from 23 countries will come to this grand event this spring. Tournament organizers have announced the signing of a contract with the long-term partner True Hockey, an American hockey equipment manufacturer, to continue cooperation also in 2020.

“Our goal is to organize a high-class tournament, providing impeccable service and quality in every detail, as well as valuable experience and great emotions for all tournament participants. That`s why we`re really happy to have not only kept True Hockey`s trust throughout these years, but also significantly expanded our cooperation with this famous American hockey equipment manufacturer. Also this year continuing strategic partnership with TRUE Hockey we will be able to please all tournament participants with individual gifts, special awards for the best players at the award ceremony, and promote player skills thanks to the unique features and advanced technology of True Hockey inventory.” said Janis Jansons, tournament general manager, Riga Cup Events manager “Welcome to TRUE RIGA HOCKEY CUP! See you in Riga and good luck to all participants!

Under the comprehensive partnership, TRUE Hockey will provide its performance enhancing line of hockey products as prizing for top performers as well as making them available for testing on location at select times during the tournament through an interactive product showcase.  “We are thrilled to enter this agreement with Riga Hockey Cup. The target audience is an important piece of our European hockey business and this partnership will allow us to engage even more with our core consumer in a very meaningful and authentic way across multiple platforms, helping drive awareness and education for the TRUE brand and our portfolio of performance enhancing products.We are excited to work closely with Riga Hockey Cup and to support the execution of the great tournament.” – said Patrik Granlund, True Hockey/ European Marketing Manager

About RIGA HOCKEY CUP:

The International Hockey Tournament TRUE RIGA HOCKEY CUP is the largest youth hockey tournament in Europe and will attract a record number of participants this year. RIGA HOCKEY CUP 2020 will take place in Riga and near Riga from April 3 to May 3, bringing together youth of different ages from all over the world. Number of players in the tournament will be more than 5500 players and around 4000 parents and fans representing 274 teams from 23 different countries: Latvia, Czech Republic, Sweden, Belarus, Lithuania, Russia, Austria, Estonia, Ukraine, Poland, Finland, Slovakia, China, Croatia, France, Denmark, Switzerland, Norway, Hungary, United Kingdom, Germany, Netherlands and USA. The most represented countries in the tournament are Finland (29 teams), Sweden (28), Russia (20), Belarus (16) and of course Latvia (75). ANfter a longer break participation was approved by a team from the US and 2 teams from China.

RIGA HOCKEY CUP 2020 will be the biggest tournament in its history to date, with over 800 games scheduled in 8 ice arenas over a 5 week period. Records have also been set for individual tournaments – Week 2 U13/U15 Group Tournament with 72 teams, Week 5 U14AAA/AA Group Tournament with 50 teams.

About TRUE Hockey:

True Temper’s Hockey Division was established with the mission to bring the company’s devotion to the highest quality materials, the strictest manufacturing processes and the best engineering minds to the ice.  For fourteen years, other hockey companies hired TRUE Hockey to design, engineer and manufacture over 2,000,000 sticks – sticks that showed up in the ends of countless NHL professionals and provided domination at every level of the game.

Following in the line with True Temper Sports, the world leader in golf shaft technology and the number one shaft on the PGA Tour for more than 70 years, TRUE Hockey is poised to continue providing the hockey industry with superior product design and technology for many decades to come. With full control of the product, from R&D to distribution, TRUE Hockey is focused on one goal, devotion to the best performing hockey products on the market. For more information, visit www.true-hockey.com.

Follow RIGA HOCKEY CUP 2020

Contacts:
Jānis Jansons
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
www.rhc.lv

See you in Riga!


EIROPAS LIELĀKAIS JAUNIEŠU HOKEJA TURNĪRS PAZIŅO PAR STRATĒĢISKU PARTNERĪBU

Rīgā jau 15. reizi norisināsies RIGA HOCKEY CUP – starptautiskais jauniešu hokeja turnīrs, kurš apvieno vairāk kā 270 komandas no visas pasaules, ap 5000 dalībnieku no 23 valstīm ieradīsies uz šo grandiozo pasākumu jau šī gada pavasarī. Turnīra organizatori ir paziņojuši par līguma parakstīšanu ar ilggadējo sadarbības partneri amerikāņu hokeja inventāra ražotāju True Hockey par sadarbības turpināšanu arī 2020. gadā.

“Mūsu mērķis ir organizēt augstākās klases hokeja turnīru, nodrošinot nevainojamu servisu un kvalitāti katrā detaļā, kā arī vērtīgu pieredzi un lieliskās emocijas visiem turnīra dalībniekiem. Tāpēc esam patiesi priecīgi ka visu šo gadu garumā esam ne tikai noturējuši True Hockey uzticību, bet arī ievērojami paplašinājuši sadarbību ar šo amerikāņu slaveno hokeja inventāra ražotāju. Arī šogad, turpinot stratēģisko partnerību ar TRUE Hockey, varēsim iepriecināt visus turnīra dalībniekus ar individuālām dāvanām, pasniegt īpašos apbalvojumus labākajiem spēlētājiem svinīgajā ceremonijā, attiecīgi arī veicināt spēlētāju meistarību pateicoties True Hockey inventāra unikālām īpašībām un progresīvām tehnoloģijām.” komentē turnīra organizators, Riga Cup Events vadītājs Jānis Jansons – “Laipni lūgti TRUE RIGA HOCKEY CUP turnīrā! Tiekamies Rīgā un vēlām veiksmi visiem dalībniekiem!”

Saskaņā ar partnerības vienošanos, TRUE Hockey nodrošinās turnīru un tā dalībniekus ar galvenajām balvām – sniegumu veicinošo hokeja produktu līnijas inventāru, kā arī realizēs demonstrācijas, testēšanas un tirdzniecības pasākumus turnīra norises laikā un vietās. “Mēs priecājamies par šo ilgtermiņa ciešo sadarbību ar RIGA HOCKEY CUP, iesaistoties un atbalstot tik vērienīgu notikumu hokeja pasaulē. Šī ir nozīmīga mērķa auditorija mūsu zīmola produktu demonstrācijai, lietošanas veicināšanai, kā arī lieliskā iespēja uzlabot spēlētāju individuālo meistarību pateicoties True Hockey inventāra unikālajām īpašībām. Mēs vēlamies iepazīstināt tuvāk ikkatru hokeja spēlētāju ar mūsu zīmolu un novēlēt ikkatram dalībniekam panākumus turnīrā!” – komentē Patriks Granlunds (Patrik Granlund), True Hockey Europe mārketinga vadītājs

Par RIGA HOCKEY CUP:

Starptautiskais hokeja turnīrs TRUE RIGA HOCKEY CUP ir lielākais jauniešu hokeja turnīrs Eiropā, kas šogad pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu. RIGA HOCKEY CUP 2020 norisināsies Rīgā un Pierīgā no 3. aprīļa līdz 3. maijam, apvienojot dažāda vecuma jauniešus no visas pasaules. Turnīra dalībnieku skaits pārsniedz 5500 spēlētāju un ap 4000 vecāku, fanu,  kas pārstāvēs 274 komandas no  23 dažādām valstīm: Latvijas, Čehijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, Austrijas, Igaunijas, Ukrainas, Polijas, Somijas, Slovākijas, Ķīnas, Horvātijas, Francijas, Dānijas, Šveices, Norvēģijas, Ungārijas, Apvienotās Karalistes, Vācijas, Nīderlandes un ASV. Visplašāk  turnīrā tiek pārstāvēta Somija ( 29 komandas), Zviedrija (28), Krievija (20), Baltkrievija (16) un, protams, Latvija (75). Pēc ilgāka pārtraukuma dalību ir apstiprinājusi komanda no ASV un divas komandas no Ķīnas.

RIGA HOCKEY CUP 2020 būs līdz šim lielākais turnīrs tā pastāvēšanas vēsturē – tiek plānotas vairāk kā 800 spēles, kas norisināsies 8 ledus arēnās 5 nedēļu garumā. Ir sasniegti rekordi arī atsevišķos turnīros – 2. nedēļas U13/U15 grupu turnīrs ar 72 komandām, 5. nedēļas U14 AAA/AA grupu turnīrs ar 50 komandām.

Par TRUE Hockey:

“True Temper’s Hockey Division” tika izveidota ar mērķi piesaistīt augstākās kvalitātes materiālus un labākos inženierijas prātus uz ledus. Četrpadsmit gadu laikā, saņemot pasūtījumus no dažādām hokeja kompānijām, “True Hockey” izstrādāja un saražoja vairāk kā divus miljonus hokeja nūju – nūju, kas nonāca neskaitāmu NHL spēlētāju rokās un nodrošināja dominanci visos spēles līmeņos.

Sekojot “True Temper Sports”, pasaules līderim un vairāk kā 70 gadus numur viens “PGA Tour” golfa nūju ražotājam, “TRUE Hockey” ir gatavs arī turpmāk piedāvāt hokeja industrijai izcilu produktu dizainu un tehnoloģijas. Pilnībā kontrolējot produkta izstrādes ciklu, no pētniecības un attīstības cikla līdz izplatīšanai, “TRUE Hockey” fokusējas uz vienu mērķi – piedāvāt tirgū vislabāko hokeja inventāru. Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet vietni www.true-hockey.com.

Seko RIGA HOCKEY CUP 2020

Kontakti saziņai:
Jānis Jansons
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
www.rhc.lv

Tiekamies lielākajā starptautiskajā jauniešu hokeja turnīrā RIGA HOCKEY CUP 2020!


КРУПНЕЙШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ В ЕВРОПЕ ОБЪЯВИЛ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

В 15-й раз в Риге пройдет RIGA HOCKEY CUP – международный молодежный турнир по хоккею с участием более 270 команд со всего мира, около 5000 участников из 23 стран примут участие в турнире уже этогй весной. Организаторы турнира объявили о заключении контракта о сотрудничестве в 2020 году с многолетним партнером True Hockey, американским производителем хоккейной экипировки.

«Наша цель – организовать высококлассный хоккейный турнир, обеспечив безупречный сервис и качество каждой детали, а также ценный опыт и незабываемые эмоции для каждого участника. Вот почему мы очень рады, что не только сохранили доверие TRUE Hockey на протяжении многих лет, но и значительно расширили наше сотрудничество с этим известным американским производителем хоккейного инвентаря. В этом году, продолжая наше стратегическое партнерство с TRUE Hockey, мы сможем порадовать всех игроков индивидуальными подарками и вручить специальные награды лучшим игрокам на церемонии награждения, тем самым способствовать мастерству хоккеистов благодря уникальным характеристикам и передовым технологиям инвентаря TRUE Hockey», – прокомментировал организатор турнира Янис Янсонс – «Добро пожаловать на хоккейный турнир TRUE RIGA HOCKEY CUP! До встречи в Риге и удачи всем участникам!»

В рамках партнерского соглашения TRUE Hockey предоставит турниру и его участникам главные призы – повышающую эффективность линейку хоккейных продуктов, а также проведет демонстрационные, тестовые и тогровые мероприятия в ледовых аренах во время турнира. «Мы рады, что имеем давние тесные партнерские отношения с RIGA HOCKEY CUP, участвуя и поддерживая столь важное событие в хоккейном мире. Это важная целевая аудитория для демонстрации продуктов нашего бренда, повышения эффективности использования, а также отличная возможность улучшить индивидуальное мастерство игроков благодаря уникальным характеристикам инвентаря TRUE Hockey. Мы хотим познакомить каждого хоккеистов с нашим брендом а также желаем всем успехов в турнире!» – прокомментировал Патрик Гранлунд (Patrik Granlund), менеджер по маркетингу, True Hockey Europe

О турнире RIGA HOCKEY CUP:

Международный хоккейный турнир TRUE RIGA HOCKEY CUP является крупнейшим молодежным хоккейным турниром в Европе и в этом году соберет рекордное количество участников. RIGA HOCKEY CUP 2020 пройдет в Риге и ближайших городах с 3 апреля по 3 мая, объединив детей разных возрастов со всего мира. В турнире примут участие более 5500 игроков и около 4000 родителей, болельщиков, представляющих 274 команды из 23 стран: Латвии, Чехии, Швеции, Беларуси, Литвы, России, Австрии, Эстонии, Украины, Польши, Финляндии, Словакии, Китая, Хорватии, Франции, Дании, Швейцарии, Норвегии, Венгрии, Великобритании, Германии, Нидерландов и США. Наиболее широко в турнире представлены команды Финляндии (29 команд), Швеции (28), России (20), Беларуси (16) и, конечно, Латвии (75). После длительного перерыва свое участие подтвердила команда из США и две команды из Китая.

RIGA HOCKEY CUP 2020 станет крупнейшим турниром в своей истории – в течение 5 недель запланировано более 800 игр на 8 ледовых аренах. Рекорд также будет установлен для отдельных турниров – вторая неделя турнира (U13/U15) соберет 72 команды, в свою очередь пятая неделя (U14 AAA/AA) – 50 команд.

О производителе TRUE Hockey:

Хоккейное подразделение True Temper было создано с целью привлечения использования материалов высшего качества и лучших инженерных умов в хоккее. За четырнадцать лет работы и сотрудничества с различными хоккейными компаниями True Hockey разработала и изготовила более двух миллионов хоккейных клюшек, которые попали в руки огромного количества игроков НХЛ и обеспечили преимущества на всех уровнях игры.

Следуя True Temper Sports, мировому лидеру и крупнейшему производителю клюшек для гольфа «PGA Tour»  на протяжении более 70 лет, компания TRUE Hockey готова и впредь предлагать хоккейной индустрии превосходный дизайн и технологии. Благодаря полному контролю цикла разработки продукта, от исследований до дистрибуции, TRUE Hockey фокусируется на одной цели – предоставить лучший хоккейный инвентарь на рынке. Для получения дополнительной информации посетите www.true-hockey.com.

Новости RIGA HOCKEY CUP 2020

Контакты для связи:
Янис Янсонс
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
www.rhc.lv
До встречи на крупнейшем международном молодёжном хоккейном турнире RIGA HOCKEY CUP 2020!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Accept Read more