OFFICIAL TEAM LIST is READY

Dear participants,

OFFICIAL TEAM LIST for RHC 2019 is READY. Scroll down to see more!
*U-15 will come a little bit later

SOME PLACES ARE STILL AVAILABLE
-U-10: 1 FREE & 2 RESERVE
-U-20: 2 RESERVE

Don’t miss out to apply Your team. HURRY UP!


Cienījamie dalībnieki!

RHC 2019 oficiālais komandu saraksts ir gatavs. Tin uz leju, lai redzētu vairāk!
*U-15 tiks publicēts nedaudz vēlāk

DAŽAS VIETAS JOPROJĀM IR PIEEJAMAS!
-U-10: 1 BRĪVA & 2 REZERVĒ
-U-20: 2 REZERVĒ

Neplaidiet garām iespēju pieteikt savu komandu! PASTEIDZIETIES!


Уважаемые участники,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК КОМАНД турнира RHC 2019 ГОТОВ. Крути вниз, чтобы увидеть больше!
* U-15 будет опубликован чуть позже

ДОСТУПНО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СВОБОДНЫХ МЕСТ!
-U-10: 1 место СВОБОДНОЕ & 2 места в РЕЗЕРВЕ
-U-20: 2 места в РЕЗЕРВЕ

Не упустите возможность подать заявку на участие своей команды. ПОТОРОПИТЕСЬ!

 

MORE INFORMATION: http://rhc.lv/2018/07/02/registration-is-open/

REGISTRATION: https://ej.uz/rhc_registration2019

For any further information do not hesitate to contact us:
Jānis Jansons

+ 371 26378360

Janis.Jansons@rhc.lv

See You in Riga!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Accept Read more