Current OFFICIAL TEAM LIST is READY

Dear participants,

Current OFFICIAL TEAM LIST for RHC 2019 is READY. Scroll to see more!

SOME PLACES ARE STILL AVAILABLE! Don’t miss out to apply Your team . Registration just until 30.12.2018. HURRY UP!


Cienījamie dalībnieki!

RHC 2019  pašreizējais oficiālais komandu saraksts ir gatavs. Tin uz leju, lai redzētu vairāk!

DAŽAS VIETAS JOPROJĀM IR PIEEJAMAS! Neplaidiet garām iespēju pieteikt savu komandu! Reģistrācija līdz 30.12.2018. PASTEIDZIETIES!


Уважаемые участники,

Текущий ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК КОМАНД турнира RHC 2019 ГОТОВ. Крути вниз, чтобы увидеть больше!

ДОСТУПНО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СВОБОДНЫХ МЕСТ! Не упустите возможность подать заявку на участие своей команды. Регистрация до 30.12.2018. ПОТОРОПИТЕСЬ!

MORE INFORMATION: http://rhc.lv/2018/07/02/registration-is-open/
REGISTRATION: https://ej.uz/rhc_registration2019
For any further information do not hesitate to contact us:
Jānis Jansons
+ 371 26378360
Janis.Jansons@rhc.lv
See You in Riga!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Accept Read more